MAN Maintenance

MAN MAINTENANCE

MAN MAINTENANCE - DINA FÖRDLEAR

 • Tillförlitlig övervakning av regelbundna tidsfrister för underhållskomponenter
 • Daglig indikering av fyllnivån på vätskorna i fordonet
 • Säker kontroll av bromsbeläggen 1
 • Installation och övervakning av individuella underhållskomponenter

Boka i Marketplace

MAN Maintenance

Planera underhållet för din MAN-vagnpark på ett tillförlitligt och bekvämt sätt under din arbetsdag: Vår digitala service MAN Maintenance sparar dagligen data som är relevant för underhållet av din lastbil i molnet - från regelbundna underhållstillfällen, fyllnivå för bränsle, motorolja 1 eller vindrutetorkaranläggning 1 till bromsbeläggens skick 1. Du har alltid koll på all information för underhållsplaneringen – till och med när ditt fordon är på vägen. Och för att garantera att du inte missar kommande verkstadsstopp visar MAN Maintenance aktuell underhållsstatus på dina MAN-fordon. Fordon med förfallet underhåll kan hittas snabbt och tillförlitligt genom personliga filterinställningar.

 • Övervakning av lagstadgade regelbundna underhållstillfällen (huvudkontroll, miljövänlighetskontroll, färdskrivarkontroll, säkerhetskontroll)
 • Nivåindikator för förbrukningsmaterial (bränsle, AdBlue, motorolja 1, spolarvätska 1)
 • Statusindikering för bromsbelägg 1
 • Visning av däcktrycket (om MAN-kontrollsystemet för däcktryck, TPM är tillgängligt 1)
 • Daglig uppdatering av fordonsinformationen

 • Förenklad underhållsplanering och flexibilitet vid val av verkstad
 • Lägg till egna komponenter och förfallodagar för fordonets underhåll
 • Individuell inställning av gränsvärden för fyllnivåer och bromsbelägg
 • Dataåtkomst online och dataexport till lokal lagringsenhet
 • Du kan använda MAN Maintenance för 0,22 Euro per dag och fordon

MAN Maintenance skapar dagligen en uppdaterad översikt över fordonsinformationen som är relevant för underhållet av din MAN lastbil. Via molnet har du alltid åtkomst till underhållsstatusen - oberoende av var fordonet befinner sig eller möjligheten att kontakta föraren. All information kan även exporteras till ditt lokala datasystem som en CSV-fil.

Med MAN Maintenance har du all information till hands för att planera underhållstillfällena. Och samtidigt säkerställer du full flexibilitet vid val av verkstäder.


1. Inte tillgängligt för MAN TGE

Denna tjänst är tillgänglig för MAN Lastbilar, för MAN TGE och för bussar från MAN och NEOPLAN.

Digitala tjänster för logistik- och nyttofordonsbranschen

På RIO Platform sammanförs en rad olika digitala tjänster för hela transport- och logistikbranschen. Plattformen erbjuder digitala tjänster för nyttofordonsbranschen från tillverkare, samarbetspartners och egna tekniska lösningar. Där kommer även MAN DigitalServices att finnas som är exklusivt skräddarsydda för din MAN. En förutsättning är att fordonet är utrustat med RIO Box*. Med denna får du central åtkomst till olika uppgifter om fordonsflottan.

Efter online-inloggning och registrering kan de digitala tjänsterna bokas, ändras eller utökas när som helst oavsett plats. När du registrerar ditt fordon aktiveras både RIO Box och bastjänsten MAN Essentials automatiskt och kostnadsfritt. Den digitala framtiden är redan här, var god tag plats och bli en del av den.

Visa mer

Vi står till ditt förfogande

MAN DigitalServices

MAN DigitalServices

Digitalisering optimerar din verksamhet inom området transport och logistik. MAN DigitalServices erbjuder skräddarsydda, fordonsberoende digitala lösningar som är exklusiva för dina MAN-fordon.

Kontakt

MAN DigitalServices Hotline

Har du frågor om MAN DigitalServices? Kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

MAN DigitalServices Hotline:
00800 - MDIGITAL
00800 - 634 448 25
(Arbetsdagar från 08:00 - 17:00)

MAN-tjänster

Tjänster

För att god service gör det goda ännu bättre. Här kan du upptäcka serviceerbjudandena från MAN.

Till lastbilstjänster

Till skåpbilstjänster

Till busstjänster