MAN Compliant

MAN COMPLIANT

MAN COMPLIANT - DINA FÖRDLEAR

  • Automatisk Remote Download av data från färdskrivare och förarkort
  • Säker arkivering i landspecifikt format i molnet
  • Enkel filexport för dokumentation till lokala lagringsmedier
  • Effektiv och tillförlitlig efterlevnad av lagstadgade föreskrifter

Boka i Marketplace

MAN Compliant

Som vagnparkmanager har du ofta bokstavligen varit tvungen att jaga datan för färdskrivare och förarkort - för att omständligt ladda ned dem med nedladdningsstickan på enskilda fordon. Med MAN Compliant1 är all nödvändig data direkt tillgänglig på kontoret. Vår digitala tjänster arkiverar automatiskt varje körning av dina MAN-fordon i molnet åt dig. Här kan du när som helst titta på informationen. Och med exportfunktionen kan du säkerhetskopiera datan till ditt lokala dataminne och därmed uppfylla den lagstadgade dokumentationsplikten på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

  • Automatisk Remote Download av data från färdskrivare och förarkort
  • Arkivera nedladdad data i molnet
  • Exportera arkiverad data för lagring på en lokala databärare

  • Du kan använda MAN Compliant för 0,29 Euro per dag och fordon

MAN Compliant laddar automatiskt ner datan från färdskrivare och förarkort. Filerna lagras i molnet i landsspecifika format i enlighet med de europeiska dokumentationsbestämmelserna; för Europa i filformatet ".ddd", för Frankrike enligt datastandarderna med ändelsen ".v1b" och ".c1b" samt för Spanien i formatet ".tgd".


1. Föraradministration för MAN TGE endast i samband med en digital färdskrivare

Denna tjänst är tillgänglig för MAN Lastbilar, för MAN TGE och för bussar från MAN och NEOPLAN.

Vi står till ditt förfogande

MAN DigitalServices

MAN DigitalServices

Digitalisering optimerar din verksamhet inom området transport och logistik. MAN DigitalServices erbjuder skräddarsydda, fordonsberoende digitala lösningar som är exklusiva för dina MAN-fordon.

Kontakt

MAN DigitalServices Hotline

Har du frågor om MAN DigitalServices? Kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

MAN DigitalServices Hotline:
00800 - MDIGITAL
00800 - 634 448 25
(Arbetsdagar från 08:00 - 17:00)

MAN-tjänster

Tjänster

För att god service gör det goda ännu bättre. Här kan du upptäcka serviceerbjudandena från MAN.

Till lastbilstjänster

Till skåpbilstjänster

Till busstjänster


Digitala tjänster för logistik- och nyttofordonsbranschen

På RIO Platform sammanförs en rad olika digitala tjänster för hela transport- och logistikbranschen. Plattformen erbjuder digitala tjänster för nyttofordonsbranschen från tillverkare, samarbetspartners och egna tekniska lösningar. Där kommer även MAN DigitalServices att finnas som är exklusivt skräddarsydda för din MAN. En förutsättning är att fordonet är utrustat med RIO Box*. Med denna får du central åtkomst till olika uppgifter om fordonsflottan.

Efter online-inloggning och registrering kan de digitala tjänsterna bokas, ändras eller utökas när som helst oavsett plats. När du registrerar ditt fordon aktiveras både RIO Box och bastjänsten MAN Essentials automatiskt och kostnadsfritt. Den digitala framtiden är redan här, var god tag plats och bli en del av den.

Visa mer