MAN Driver App

MAN Driver App - FÖRDELARNA FÖR DIG

  • Underlättar och digitaliserar förarens vardagsuppgifter
  • Vagnparkmanagern får tillgång till eventuella brister och skador via den digitala startkontrollen och skaderapporteringen
  • Korta förklaringar för valda kontrollampor och knappar via skanningsfunktion
  • Optimalt stöd vid motorstopp

Ladda ner appen

MAN Driver App

MAN Driver App1 följer lastbilsförarna genom arbetsdagen på ett smart och modernt sätt. Med digital startkontroll och skaderapportering, kort guide med visuell identifiering av symboler, MAN Mobile24 hjälp vid motorstopp samt MAN Trucker's World underlättar MAN Driver-appen lastbilsförarnas arbete och står till förfogande med värdefull hjälp vid ett eventuellt motorstopp.

Förarens smartphone är smart kopplad till RIO Platform2 vilket gör det möjligt att överföra användningsrelaterad information till vagnparkmanagern. Vagnparkmanagern kan då se denna information och i framtiden även överföra den till önskad MAN-verkstad. Men detta är bara början. MAN Driver-appen utökas hela tiden med smarta och praktiska funktioner som är automatiskt tillgängliga via appuppdateringarna.

  • Praktisk information för föraren i en app
  • Dokumentera skador och brister på fordonet enkelt via den digitala startkontrollen och skaderapporteringen
  • Överföringen av fordonsskadorna från den digitala startkontrollen och skaderapporteringen till vagnparkmanagern gör det möjligt att styra verkstadsbesöken proaktivt

  • Hur valda kontrollampor och knappar fungerar förklaras snabbt via text- och talutmatning
  • Förarna stöttas optimalt vid motorstopp tack vare att adressen visas för föraren, och via exakt information om status för bärgningstjänsten
  • Håll dig uppdaterad med integrerad åtkomst till spännande nyheter om MAN Trucker's World och från lastbilsbranschen.


1. Inte tillgängligt för MAN TGE.

2. Drivs av TB Digital Services GmbH.


Översikt över funktionerna

Hemskärm Driver App

Startkontroll – innan start och vid behov kan du som förare snabbt och enkelt dokumentera skador och brister på fordonet via appen och öppna historiken. Vagnparkmanagern ser både resultaten av startkontrollen och de skador som har identifierats för de enskilda fordonen enkelt och översiktligt via RIO Platform*.**

Kort guide – du som förare kan skanna valda knappar och kontrollampor i fordonet (för TGX från Euro 6 och tillverkningsår 2018) och direkt få en förklaring av funktionerna och i förekommande fall handlingsanvisningar i textform eller upplästa för dig.

MAN Mobile24 hjälp vid motorstopp – som förare kan du i appen när som helst se var du befinner dig. Vid ett motorstopp kan du via appen larma MAN Mobile24 för att få hjälp, och dessutom via statusuppdateringar ta reda på när bärgningsbilen kommer fram till dig.

MAN Trucker’s World – med appen får du som förare alltid spännande nyheter om klubben och från lastbilsbranschen.

Tillgängliga språk: tyska, engelska, franska, italienska, spanska och polska. Språken danska, nederländska, portugisiska, rumänska och tjeckiska tillkommer i slutet av 2018.
Förutsättning: För att MAN Driver App ska kunna användas fullt ut krävs tillgång till internet.

* Drivs av TB Digital Services GmbH.

** Utan MAN-inloggning: Datan sparas lokalt i 30 dagar. För att datan för den digitala startkontrollen och skaderapporteringen ska kunna skickas till vagnparkmanagern krävs att vagnparkmanagern loggar in via MAN Marketplace. Dessutom måste vagnparkmanagern bjuda in föraren via användaradministrationen. När föraren har accepterat inbjudan kan vagnparkmanagern se översiktsresultaten av startkontrollen via RIO Platform (applikation startkontroll). För att den detaljerade informationen om skaderapporteringen ska vara tillgänglig för vagnparkmanagern och denne kan överföra informationen till den önskade MAN-verkstaden måste tjänsten "MAN ServiceCare" (endast tillgänglig i vissa länder) bokas via MAN Marketplace. För detta måste fordonet vara utrustat med en RIO Box (telematikmodul 3 i fordonet). För utökad datahistorik med en lagringstid på 25 månader istället för 10 dagar kan vagnparkmanagern köpa till tjänsten "MAN Advance".

Nedladdning

Den kostnadsfria appen speciellt utvecklad för MAN-lastbilar finns påTM 1.

Vanliga frågor

Enheter som stöds

Visa allaDölj alla

Ladda ner

Visa allaDölj alla

Kostnader

Visa allaDölj alla

Startkontroll

Visa allaDölj alla

MAN Mobile24

Visa allaDölj alla

Snabbguide

Visa allaDölj alla

RIO Platform

Visa allaDölj alla


Digitala tjänster för logistik- och nyttofordonsbranschen.

På RIO Platform sammankopplas flera olika digitala tjänster för hela transport- och logistikekosystemet. Plattformen erbjuder digitala tjänster för nyttofordonsbranschen från tillverkare, samarbetspartners och egna tekniska lösningar. Där kommer även MAN DigitalServices att finnas som är exklusivt skräddarsydda för din MAN. En förutsättning är att fordonet är utrustat med RIO Box*. Med denna får du central åtkomst till olika uppgifter om fordonsflottan.

Efter online-inloggning och registrering kan de digitala tjänsterna bokas, ändras eller utökas när som helst oavsett plats. När du registrerar ditt fordon aktiveras både RIO Box och bastjänsten MAN Essentials automatiskt och kostnadsfritt. Den digitala framtiden är redan här – var god tag plats och bli en del av den.

*RIO Box är standard i MAN EURO 6c Trucks sedan 08/2017, TBM2 är kompatibel med RIO, för TBM1, var god kontakta MAN DigitalServices Hotline (digitalservices@man.eu, 00800 MDIGITAL - 634 448 25). För MAN TGE går det att beställa RIO Box som tillval från årsmodell 2019.

Systemkrav

En förutsättning för att kunna använda de digitala tjänsterna är att ni registrerar företaget och fordonen på RIO Platform start.rio.cloud. Vid registreringen aktiveras dataöverföringen från RIO Box och därmed den kostnadsfria bastjänsten MAN Essentials. Ytterligare digitala tjänster kan då bokas på MAN Marketplace.

Kompatibilitet

RIO Box: Sedan 2017-08-01 standard i alla Euro 6c MAN-lastbilar. För MAN TGE går det att beställa RIO Box som tillval från årsmodell 2019.
Telamatikmodul i fordonet 21: MAN TeleMatics®-tjänsterna är fortsatt tillgängliga i vanlig form och kan kommas åt som vanligt till dess avtalet löper ut. Omställning till RIO Platform via Connector MAN Bridge eller ombyggnaden av RIO Box.
Telamatikmodul i fordonet 11: Mer information om möjligheterna att ansluta era TBM1-fordon finns hos MAN DigitalServices Hotline (digitalservices@man.eu, 00800 MDIGITAL - 634 448 25)

1: Inte relevant för MAN TGE

Visa mer

Vi står till ditt förfogande

MAN DigitalServices

MAN DigitalServices

Digitalisering optimerar din verksamhet inom området transport och logistik. MAN DigitalServices erbjuder skräddarsydda, fordonsberoende digitala lösningar som är exklusiva för dina MAN-fordon.

Kontakt

MAN DigitalServices Hotline

Har du frågor om MAN DigitalServices? Kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

MAN DigitalServices Hotline:
00800 MDIGITAL - 634 448 25
(Arbetsdagar från 08:00 - 17:00)

MAN-tjänster

Tjänster Tjänster

För att god service gör det goda ännu bättre. Här kan du upptäcka serviceerbjudandena från MAN.

Till lastbilstjänster

Till skåpbilstjänster

1. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

2. Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.

3. iOS® är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Cisco och som nyttjas på licens av Apple.