Πληροφορίες που αφορούν τα Cookies:

1. Τι είναι τα Cookies;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας/συσκευή σας και περιέχει πληροφορίες όπως τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εκάστοτε σελίδα και τις πληροφορίες σύνδεσης στη σελίδα (username/password). Αυτό το αρχείο πληροφοριών δημιουργείται από τον web server που χρησιμοποιήσατε για την δημιουργία σύνδεσης μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (browser: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) και στάλθηκε σε εσάς. Γενικά, χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε το ενδιαφέρον στις ιστοσελίδες μας και να τις κάνουμε φιλικότερες προς τον χρήστη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας χωρίς cookies καταρχήν. Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τις σελίδες μας πλήρως και ομαλά, θα πρέπει να αποδεχτείτε τα cookies που επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή κάνουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας φιλικότερη προς τον χρήστη. Η MAN χρησιμοποιεί cookies για να κάνει τις προσφορές της φιλικότερες προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς. Τα cookies μας δεν περιέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες για τον χρήστη.

Κάνοντας χρήση των ιστοσελίδων μας, αποδέχεστε τη χρήση cookies, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιήσει τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν οριστεί για την αποδοχή όλων των cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να εμφανίζονται πριν αποθηκευτούν, μόνο ορισμένα cookies να είναι αποδεκτά ή να απορρίπτονται ή τα cookies να απορρίπτονται γενικά.

Λάβετε υπόψη ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή αλλάζετε συσκευή, θα πρέπει να προσαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από το μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο/εσωτερική μνήμη συσκευής) ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies, την αλλαγή των ρυθμίσεων και τη διαγραφή των cookies.


Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα που δείχνει τους πιο συνηθισμένους τύπους cookies και ποιά είναι η χρήση τους.

2.1. Cookies Περιόδου Σύνδεσης (Session Cookies)

Ενώ χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο, ένα cookie περιόδου σύνδεσης αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας. Αυτό γίνεται από ένα αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης που αποθηκεύεται έτσι ώστε, για παράδειγμα, να μην χρειάζεται να συνδεθείτε πάλι κάθε φορά που αλλάζετε σελίδα. Τα cookies περιόδου σύνδεσης διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή λήγουν μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος σύνδεσης.

2.2. Μόνιμα ή Επίμονα Cookies (Permanent or Persistent Cookies)

Ένα μόνιμο ή επίμονο cookie αποθηκεύει ένα αρχείο στον υπολογιστή σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies, οι ιστότοποι θυμούνται τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Αυτό καθιστά την πρόσβαση στους ιστότοπους ταχύτερη και πιο φιλική προς το χρήστη, για παράδειγμα επειδή δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά τη ρύθμιση γλώσσας για την πύλη μας. Όταν επιτευχθεί η ημερομηνία λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο που το δημιούργησε.

2.4. Cookies Πρώτου Μέρους (First-party Cookies)

Αυτά τοποθετούνται από τον ίδιο τον ιστότοπο (τον ίδιο τομέα όπως στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης) και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση πληροφοριών (για παράδειγμα, των ρυθμίσεών σας) που θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο.

2.3. Cookies Τρίτου Μέρους (Third-party Cookies)

Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από διαφορετικά συμβαλλόμενα μέρη στον χειριστή του ιστότοπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών για τη διαφήμιση, το περιεχόμενο που καθορίζεται από το χρήστη και τις στατιστικές του διαδικτύου, για παράδειγμα.


3. Cookies που χρησιμοποιούνται

Τα παρακάτω cookies χρησιμοποιούνται σε αυτό τον ιστότοπο:

Cookie Provider: Google Analytics

Cookies name: _gat_UA-XXXXXXXX-X

Expiry: 1 minute

Description: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Cookies name: _gid

Expiry: 24 hours

Description: Used to distinguish users.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Cookie name: _ga

Expiry: 2 years

Description: Google Analytics Cookie for user identification; see

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Cookie Provider: youtube.com and .youtube.com

Cookies name: SID

Cookie Provider: youtube.com

Expiry: 1 year

Description: Google uses cookies to make advertising more engaging to users and more valuable to publishers and advertisers. Some common applications of cookies are to select advertising based on what’s relevant to a user; to improve reporting on campaign performance; and to avoid showing ads the user has already seen.

Google uses cookies like NID and SID to help customize ads on Google properties, like Google Search. For example, we use such cookies to remember your most recent searches, your previous interactions with an advertiser’s ads or search results, and your visits to an advertiser’s website. This helps us to show you customized ads on Google. Google uses various domains to set cookies used in our advertising products, including the following domains youtube.com, doubleclick.net see

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en


Cookies name: VISITOR_INFO1_LIVE

Cookie Provider: youtube.com

Expiry: 3 months

Description: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos.


Cookies name: PREF

Cookie Provider: youtube.com

Expiry: 5 years

Description: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. This is a common Google cookie, used across several of their services. Stores user preference, can be used to personalise ads on google searches.


Cookies name: APISID

Cookie Provider: youtube.com

Expiry: 10 years

Description: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.


Cookies name: YSC

Cookie Provider: youtube.com

Expiry: 1 year

Description: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.


Cookies name: GPS

Cookie Provider: .youtube.com

Expiry: 1 day

Description: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.


Cookies name: SSID

Cookie Provider: .youtube.com

Expiry: 1 year

Description: Source OneTrust: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.


Cookies name: LOGIN_INFO

Cookie Provider: .youtube.com

Expiry: 2 years

Description: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.


Cookies name: demographics

Cookie Provider: .youtube.com

Expiry: 6 months

Description: Most likely used for demographic profiling and targeting for advertising.


Cookies name: HSID

Cookie Provider: .youtube.com

Expiry: 1 year

Description: Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time.


Cookie Provider: google.com and .google.com

Cookies name: APISID

Cookie Provider: .google.com

Expiry: 1 year

Description: This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear.


Cookies name: PREF

Cookie Provider: .google.com

Expiry: 1 year

Description: This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear. This is a common Google cookie, used across several of their services. Stores user preference and can be used to personalise ads on google searches.


Cookies name: HSID

Cookie Provider: .google.com

Expiry: 1 year

Description: Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time.

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en


Cookies name: SSID

Cookie Provider: google.com

Expiry: 1 year

Description: This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear.


Cookies name: SID, NID,

Cookie Provider: google.com

Expiry: 1 year

Description: Google uses cookies like NID and SID to help customize ads on Google properties, like Google Search. For example, we use such cookies to remember your most recent searches, your previous interactions with an advertiser’s ads or search results, and your visits to an advertiser’s website. This helps us to show you customized ads on Google.

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en


Cookies name: SAPISID

Cookie Provider: google.com

Expiry: 1 year

Description: This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world.


Cookie Provider: doubleclick.net and .doubleclick.net

Cookies name: id

Cookie Provider: .doubleclick.net

Expiry: 1 year

Description: This cookie is used by DoubleClick to store the user's actions on the site after having viewed an ad or having clicked on the ad.


Cookies name: IDE, DSID,

Cookie Provider: doubleclick.net

Expiry: 10 years

Description: Google uses one or more cookies for advertising they serve across the web. One of the main advertising cookies on non-Google sites is named ‘IDE‘ and is stored in browsers under the domain doubleclick.net. Another is stored in google.com and is called ANID. We use other cookies with names such as DSID, FLC, AID, TAID, and exchange_uid.

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en


Cookies Provider: Salesforce Pardot

Cookies name: visitor_id<accountid>

Expiry: 10 years

Description:The visitor cookie includes a unique visitor ID and the unique identifier for your account. For example, the cookie name visitor_id12345 stores the visitor ID 1010101010. The account identifier, 12345, makes sure that the visitor is tracked on the correct Pardot account. The visitor value is the visitor_id in your Pardot account. This cookie is set for visitors by the Pardot tracking code.


Cookies name: pi_opt_in<accountid>

Expiry: 10 years

Description:If Tracking Opt-in preferences is enabled, the pi_opt_in cookie is set with a true or false value when the visitor opts in or out of tracking. If a visitor opts in, the value is set to true, and the visitor is cookied and tracked. If the visitor opts out or ignores the opt-in banner, the opt-in cookie value is set to false. The visitor cookie is disabled, and the visitor is not tracked.


Cookies name: visitor_id<accountid>-hash

Expiry: 10 years

Description:The visitor hash cookie contains the account ID and stores a unique hash. For example, the cookie name visitor_id12345-hash stores the hash “855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533”, and the account ID is 12345. This cookie is a security measure to make sure that a malicious user can’t fake a visitor from Pardot and access corresponding prospect information.


Cookies name: lpv<accountid>

Expiry: 10 years

Description:This LPV cookie is set to keep Pardot from tracking multiple page views on a single asset over a 30-minute session. For example, if a visitor reloads a landing page several times over a 30-minute period, this cookie keeps each reload from being tracked as a page view.


Cookies Provider: Walls.io

Cookies name: io

Expiry: Session

Description: Cookie for maintaining the connection between the Walls.IO front end and back end (= updates with new posts). No personal data is stored.


Cookies name:cookieSupport

Expiry: Session

Description: Test cookie for testing whether the browser supports cookies. No personal data is stored.


Our website uses the re-marketing function “Facebook Custom Audience”, a tool from Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, “Facebook”). The purpose of “Facebook Custom Audience” is to reach Facebook users who have previously visited the MAN website in order to provide them with relevant information about our products and services, and to potentially identify new people similar to those visiting our website. This may lead to you being presented MAN marketing material on Facebook after visiting the man.eu website. A Facebook pixel has been implemented on our website for this purpose. When visiting our website, the Facebook pixel collects information and passes it on to a third-party Facebook cookie on your computer, which is used to connect to the Facebook servers. This means that technically there is no direct connection between the Facebook pixel on the MAN website and Facebook. However, the collected data is indirectly passed on to Facebook by the Facebook cookie on your computer. Facebook and MAN are responsible for the processing of this data. The so-called third-party Facebook cookie installed on your computer is not visible to MAN, nor can they alter it.

Cookies Provider: MAN Truck & Bus

Cookies name: man-configurator-code-cookie

Expiry: 1 month

Description: This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores the configuration code of Truck Configurator users.


Cookies name: man-configurator-code-cookie-image

Expiry: 1 month

Description: This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores information in order to retrieve the appropriate image for the configured model.


Cookies name: man-configurator-code-cookie-line

Expiry: 1 month

Description: This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores the model of the vehicle configured in the Truck Configurator.


Cookies name: man-cookies-accepted

Expiry: 1 year

Description: This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores the user's confirmation/permission for the storage of cookies.


Cookies name: CountryLang

Expiry: Session

Description: This cookie set by MAN Truck & Bus SE transfers the current language of the website to the Truck Configurator application.


January 2020. V2